L'equip

Rafel Porres Marmol

Alcalde

Regidories: Hisenda, Agricultura, Ramaderia i pesca, Obres i urbanisme i Sanitat

Albert Solé Fumadó

Regidor

Regidories: Serveis, Turisme, Festes, Esports i Comunicació.

Bernardette Sabaté Saperas

Regidora

Regidories: Educació, Cultura i Medi ambient

Maria Cinta Aliau Porres

Regidora

Regidories: Associacions, Serveis socials, Dona, Joventut, Ciutadania i Gent gran.

Informació útil