Subvencions

Biblioteca – Generalitat de Catalunya – Cultura

GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE CULTURA
SUBVENCIÓ BIBLIOTECA

Segons les bases específiques de la subvenció per a” l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya publicades al DOGC núm. 7784 i segons la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

  • Nom de l’actuació: Subvenció per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya
  • Import del projecte: 1.500,00€
  • Import concedit: 1.500,00€

Informació útil