Subvencions

Biblioteca

GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE CULTURA
SUBVENCIÓ BIBLIOTECA

Segons les bases especifiques de la Subvenció per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (Segona convocatòria), publicades al DOGC nº 8495 de data 6.9.2021 i segons la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

  • Nom de l’actuació: Subvenció per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya(Segona convocatòria).
  • Import del projecte: 765,00 €
  • Import concedit: 765,00 €

Informació útil