Subvencions

Cursos educatius i culturals

Atesa la concessió de la subvenció en concepte d’activitats culturals o d’interès per la ciutadania de carácter singular, concedida per la Diputació de Tarragona, a través del Departament de Cultura i segons el punt 18è i la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003 a l’article 18, donem publicitat la subvenció concedida.

  • Nom de l’actuació: Cursos educatius i culturals
  • Import de l’actuació: 2.551,20 €
  • Import Concedit: 1.750,00 €
  • Percentatge: 70%

Informació útil