Sin categoría, Subvencions

PAM 2021. INVERSIONS

PAM 2021. INVERSIONS

Ateses les bases publicades al BOPT mb data 24/02/2020, en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte del Pla d’Acció Municipal (PAM), amb la línia de despesa corrent  i segons el punt 18è i la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Adquisició terrenys Trv. Tarragona

Import de l’actuació:40.867,55€

Import concedit:38.824,17€

Percentatge concedit: 95%

 

 

Informació útil