Subvencions

Subvenció Activitats Culturals 2022

Segons les bases publicades al BOPT en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona,amb el concepte:Subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) i segons la Llei General de Subvencions (LGS),38/2003 a l’article 18è, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom actuació: Activitats Culturals 2022

Import executable:1.154,00€

Import concedit:1056,07€

Percentatge: 95%

 

 

 

Informació útil