Subvencions

Subvenció Departament de Cultura Generalitat de Catalunya. Amb el suport de :

 

Segons la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8620 de data 7/3/22 el qual s’aproven les bases específiques

de la subvenció per a l’adquisició de diferents fonts bibliogràfics destinats a les Biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya

i segons el punt 10, donem publicitat a la subvenció rebuda.

Import actuació: 800,00€

Import concedit: 800,00€

Percentatge concedit : 100%

 

 

 

Informació útil