Subvencions

Subvenció Departament de Cultura Generalitat de Catalunya. Amb el suport de :

Segons les bases publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, (DOGC núm. 8561) , de data 13/12/21,

en relació amb la Subvenció per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de

Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE, donem publicitat a la subvenció concedida:

Import concedit: 1.500,00€

Import actuació: 1.500,00€

Percentatge concedit: 100%

 

Informació útil