Subvencions

Cultura

Subvencions per  equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials.

Ateses les bases publicades al BOPT , en relació amb la convocatòria de subvencions del Departament de Cultural de la Diputació de Tarragona, amb el concepte “Subvencions per  equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials”, i segons el punt 15è i la Llei General de Subvencions(LGS),38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Subvencions per  equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials
Import de l’actuació: 4.626,81€
Import concedit: 4.422,00€
Percentatge concedit: 90%

Informació útil