Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona COVID

Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l’any 2020.

Ateses les bases publicades al BOPT , en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte “Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l’any 2020”, i segons el punt 15é i la Llei General de Subvencions(LGS),38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Activitats Culturals
Import de l’actuació: 5.000€
Import concedit: 5.000€
Percentatge concedit: 100%
—————————————–
Nom de l’actuació: Activitats Educatives
Import de l’actuació: 2.300€
Import concedit: 2.300€
Percentatge concedit: 100%

Informació útil