Subvencions

Cultura e-catàleg

Segons les bases publicades en relació amb la subvenció en concepte de “Contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’anualitat 2021”.  i segons la Llei General de Subvencions(LGS),38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Taller canya de bambú i música
Import de l’actuació: 323,00€
Import concedit: 323,00€
Percentatge concedit: 100%

Nom de l’actuació: Què ens dóna el mar , recursos naturals i aprofitaments
Import de l’actuació: 242,00€
Import concedit: 242,00€
Percentatge concedit: 100%

Informació útil