Subvencions

PAM 2021

PAM 2021. DESPESA CORRENT

Ateses les bases publicades al BOPT amb data 24/02/2020, en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte del Pla d’Acció Municipal (PAM), amb la línia de despesa corrent i segons el punt 18è i la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

  • Nom de l’actuació: Despesa Corrent 2021
  • Import de l’actuació: 35.000 €
  • Import concedit: 35.000 €

Informació útil