Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona PAM 2020

PAM 2020

Ateses les bases publicades al BOPT amb data 26/02/2020 , en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte del Pla d’Acció Municipal (PAM), amb la línia de despesa corrent i segons el punt 18è i la Llei General de Subvencions(LGS),38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Despesa Corrent 2020

Import de l’actuació: 35.000€

Import concedit: 35.000€

Percentatge concedit: 100%

Informació útil