Subvencions

Salut pública

Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Publica amb motiu de la COVID-19

Ateses les bases publicades al BOPT , el 7 d’agost de 2020,en relació amb la convocatòria de subvencions del Departament de Medi Ambient i Salut Pública de la Diputació de Tarragona, en concepte de “Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Publica amb motiu de la COVID-19”, i segons la Llei General de Subvencions(LGS),38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Publica amb motiu de la COVID-19.
Import de l’actuació: 5.948,36€
Import concedit: 5.948,36€
Percentatge concedit: 100%

Informació útil