Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona substitució de la porta d’accés al cementiri

Segons les bases publicades al BOPT en relació amb l’acord de Govern de la Diputació de Tarragona del 3 de maig del 2022,en el qual s’aporven les bases per a la concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022.
I segons la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003 a l’article 18è, donem publicitat a la subvenció
concedida.

Nom de l’ actuació: Substitució de la porta d’accés al cementiri.
Import: 4.228,96€€
Import concedit :4.017,51€
% concedit: 95%

Amb la col.laboració dela Diputació de Tarragona

Informació útil