Subvencions

Turisme

Subvencions per a programes concrets i activitats promoció turística

Ateses les bases publicades al BOPT en relació amb la subvenció del departament de Turisme amb el concepte de “Subvencions per a programes concrets i activitats promoció turística” i segons la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Difusió on-line
Import de l’actuació: 3.996,50€
Import concedit: 1.004,80€
Percentatge concedit: 20%

Informació útil