Subvencions

Subvenció Diputació Tarragona PAM (inversió) 2022

Segons les bases publicades al BOPT en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte del Pla d’Acció Municipal (PAM),  anualitat  2022,  amb la línia d’inversions,  i segons l’article 18 de la Llei General de Subvencions (LGS) 38/2003, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Urbanització Av. Canal de les Salines

Import de l’actuació:36.082,20 €

Import concedit:23.064,43 €

 

 

 

 

Informació útil