Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona PAM 2017

PAM 2017

Atès les bases publicades al BOPT núm. 34 del 17/02/2017 , en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona amb el concepte del Pla d’Acció Municipal (PAM), amb la línia d’inversions i segons la base setena i la Llei General de Subvencions(LGS),38/2003 a l’article 18, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Col.locació elements mobiliari urbà, arbrat o adequació pista poliesportiva.
Import de l’actuació: 45.400,16€
Import concedit: 40.932,14€
Percentatge concedit: 90%

Informació útil