Subvencions

Subvenció e-catàleg Diputació de Tarragona

Segons les bases publicades al BOPT amb data 25/03/2022, en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte  de “Contractació de les activitats incloses en l’e-catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022 i segons   la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003 a l’article 18é, donem publicitat a la subvenció concedida.

Actuacions contractades per l’e-catàleg durant l’any 2022:

-Nom actuació: Duo Guateque

Data actuació:14/08/2022

Import :726,00€

-Nom actuació: Correfocs grup “Lo Minotaure”

Data actuació: 12/08/2022

Import: 900,00€

-Nom actuació: CiaMelaBufa

Data actuació:10/08/2022

Import:397,44€

Nom actuació: Banda de música L’Artística

Data d’actuació: 10/08/2022

Import:1.800€

-Nom actuació: Duo a Tempo:

Data actuació: 09/08/2022

Import:549,99€

Nom actuació: Ebre Festa 

Data actuació: 07/08/2022

Import actuació:295,00€

 

 

 

 

 

 

Informació útil