Subvencions

SUBVENCIÓ PAM 2023 DESPESES CORRENTS

Segons les bases publicades al BOPT en relació amb la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte del Pla d’Acció Municipal (PAM), amb la línia de despesa corrent i segons l’article 18 de la Llei General de Subvencions (LGS) 38/2003, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Despesa corrent 2023

Import de l’actuació: 35.000€

Import concedit: 35.000€

Percentatge concedit : 100%

Informació útil