Subvencions

Subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022.

Segons les bases publicades al BOPT en relació amb l’acord de Govern de la Diputació de Tarragona del 26 de juliol de 2022,en el qual s’aporven les bases per a la concessió de les subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022 .
I segons la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003 a l’article 18è, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’ actuació: Millora ciberseguretat
Pressupost elegible: 2.710,40€
Import concedit: 1.732,10€
% concedit: 63,91%

Informació útil