Sin categoría, Subvencions

Subvenció Salut Pública

Segons les bases publicades al BOPT en relació amb  la convocatòria de  Subvenció de  la Diputació de Tarragona en concepte  de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2022 i segons l’article 18 de la Llei General de Subvencions (LGS 38/2). donem publicitat a la subvenció concedida.

Import total actuació:4.989,98€

Import concedit:4.740,48€

Percentatge concedit:95%

 

 

 

Informació útil