Subvencions

Subvencions als Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2024.

Segons les bases publicades al BOPT en relació amb les subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2024,de la Diputació de Tarragona i segons el punt 2 de les mateixes i la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003, a l’article 18è, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Animació infantil

Data de l’actuació: 17/02/2024

Lloc: Auditori
Pressupost elegible:630,00€
Import concedit:630,00€
Percentatge concedit: 100%

 

 

 

Informació útil